Er zijn alweer drie maanden verstreken sinds de speeltuin dicht is gegaan. Dat was al een maand eerder dan gebruikelijk om de aannemers de ruimte te geven om ervoor te zorgen dat de tuin én het nieuwe paviljoen op tijd klaar zouden zijn voor de opening.

Dupré is al snel voortvarend aan de slag gegaan. Er werd grond verzet, speeltoestellen verplaatst of verwijderd, er zijn struiken en bomen aangeplant en ook het hek aan de Goorloopzijde is verplaatst. Dát was een grote verandering. Ineens ging er een groot deel van ons grondgebied verloren. Helaas…. Maar we hebben er ook een mooi stuk aan het spoor voor teruggekregen. De tuin begint weer vorm te krijgen. Gelukkig is het lang droog geweest en kon Dupré goed vooruit. Nu is het wat natter, maar het werk vordert gestaag.

In oktober was ook de bedoeling dat de kantine en de onderhoudsgebouwen en toiletten gesloopt zouden worden. Dat werd wat later. Het bleek dat in beide gebouwen vleermuizen zaten. En dan mag er niet zomaar gesloopt worden. Goede raad was duur tot er iemand met de tip kwam om de gebouwen tochtig te maken. Gaten in de muren en de vleermuizen zouden vertrekken. Dat werkte. Begin oktober werden de gebouwen gesloopt. Toen daar mee gestart was, was het ook zo klaar. Binnen een week was alles met de grond gelijk gemaakt. Nu lijkt het weer even stil te liggen. Aannemer van den Heuvel wacht op de vergunning die nog moet worden afgegeven door de gemeente. Als dat gebeurd is dan kan ook de bouw van het paviljoen starten. We liggen nog steeds op schema. DE bouw gaat ongeveer 8 weken in beslag nemen. Alles ruimschoots op tijd vóór de opening van 26 maart.