Speeltuin Helmond - West

Goede middag en welkom op de vernieuwde website van speeltuin Helmond-West.Spelen is Beleven
Op deze website kunt u informatie vinden over de speeltuin en de activiteiten die in de speeltuin plaatsvinden.

Helaas zijn ook wij menselijk.
Er is een foutje in de nieuwsbrief geslopen. ( dank aan de leden die dit hebben opgemerkt )
Er staat een email adres in de brief "www.info@speeltuinhelmondwest.nl" dit dient uiteraard
"info@speeltuinhelmondwest.nl" te zijn, onze verontschuldiging.

 

Per direct :

He nieuwe adres
Arbergstraat 85
5707 TK Helmond
Tevens nieuwe ingang.

 

We wensen u veel plezier en hopen u uiteraard een keer in de speeltuin te mogen begroeten.

Metamorfose van de speeltuin is in volle gang.

Na de vroege sluiting van dit jaar op 5 september is de firma Dupré van start gegaan om de tuin her in te richten. Door de aanleg van de Goorloopzone, een project dat deze maand van start gaat is de grens met de speeltuin verlegd. Er zijn de nodige vierkante meters ingeleverd. Daarvoor is, ter compensatie een nieuw stuk toegevoegd dat meer richting het spoor ligt. Door deze grensverlegging moesten diverse speeltoestellen verplaatst worden, een hele operatie.

De eerste toestellen staan alweer op hun nieuwe, permanente plek. Een grote aderlating is het verdwijnen van de kabelbaan. Deze deed al dienst vanaf 1980 ongeveer. Het is al die jaren een enorme trekpleister geweest, maar verplaatsen was helaas geen optie. Als je in deze tijd een speeltoestel verplaatst moet er een herkeuring plaatsvinden. Daar zou de kabelbaan niet meer doorkomen. Helaas dus. Er komt gelukkig wel een andere voor in de plaats.

Ook het nieuwe paviljoen komt steeds dichterbij. De huidige kantine is leeg en vorige week is ook gas en elektriciteit afgesloten. De sloop kan van start! In november zal de bouw van het paviljoen gaan beginnen zo is nu de inschatting. De financiën zijn rond! Wat dat betreft werden we deze week nog in het zonnetje gezet: De gemeente Helmond heeft uit het duurzaamheidsfonds dat ze enkele maanden geleden opgezet hebben € 10.000,- beschikbaar gesteld. Een cheque werd door wethouder Smeulders aan de speeltuin overhandigd.