Speeltuin Helmond - West

Goede middag en welkom op de vernieuwde website van speeltuin Helmond-West.Spelen is Beleven
Op deze website kunt u informatie vinden over de speeltuin en de activiteiten die in de speeltuin plaatsvinden.

Helaas zijn ook wij menselijk.
Er is een foutje in de nieuwsbrief geslopen. ( dank aan de leden die dit hebben opgemerkt )
Er staat een email adres in de brief "www.info@speeltuinhelmondwest.nl" dit dient uiteraard
"info@speeltuinhelmondwest.nl" te zijn, onze verontschuldiging.

 

Per direct :

He nieuwe adres
Arbergstraat 85
5707 TK Helmond
Tevens nieuwe ingang.

 

We wensen u veel plezier en hopen u uiteraard een keer in de speeltuin te mogen begroeten.

Na jaren van voorbereidingen en besprekingen gaat het er dit najaar eindelijk van komen. We zijn zover dat er eindelijk een nieuw paviljoen gaat komen ter vervanging van onze kantine. De kantine lijkt misschien nog goed, maar het dak is aan vervanging toe, de elektrische installatie voldoet niet meer, de keuken is niet meer van deze tijd en de gehele inrichting is gedateerd. LXarchitecten heeft voor ons een geweldig ontwerp gemaakt dat, na wat aanpassingen ook nog betaalbaar bleek. Gelukkig zijn een hele rits bedrijven en instanties bereid een bijdrage te leveren. De gemeente Helmond moet daarbij genoemd worden met een bijdrage van € 250.000,-. Dit moet weliswaar nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden, maar de verwachting is dat dat gaat gebeuren. Daarnaast hebben we zelf door m.n. uitgestelde investeringen een bedrag van € 100.000,- beschikbaar. Dit najaar gaat dan eindelijk de schop in de grond. Dat betekent natuurlijk eerst de sloop van de huidige kantine. Dat zal naar verwachting in de tweede helft van september gaan gebeuren.

Daarnaast zal er nog een grote verandering plaats gaan vinden. De gemeente Helmond wil verder met de aanleg van het Goorlooppark. Hiervoor moet ruimte geschapen worden. De ecologische verbindingszone waarin de Goorloop ligt moet minimaal 25, maar eigenlijk 50 meter breed worden. Bij de speeltuin ligt tussen de Goorloop en het hek een strook van ongeveer 4 meter breed. Dat betekent dat er een stuk van de speeltuin af zal moeten. Als bestuur vonden we het onacceptabel dat de speeltuin alleen maar in moest leveren. De gemeente was het daar mee eens en heeft aan de spoorzijde een stuk grond van het voormalige Verbakelterrein aan de speeltuin toegewezen. Als je daar nu langs komt zie je al het hekwerk staan en de eerste toestellen. Ook staat daar het nieuwe onderhoudsgebouw en komt er de beweegtuin te liggen. Het gevolg is ook dat de huidige onderhoudsgebouwen heel ongunstig lagen. Die worden dan ook gesloopt. Het gevolg van dit alles is dat de gehele speeltuin op de schop gaat voor een betere indeling. Ook deze operatie gaat vanaf deze maand van start.

Natuurlijk is voor deze werkzaamheden een behoorlijk tijdsbestek nodig. We konden een maand later open gaan, maar dat vonden we geen goede zet. Een maand eerder dicht is voor minder mensen een probleem. Vandaar dat 5 september de speeltuin al dicht is. Aanvankelijk zal er weinig activiteit te bespeuren zijn. Alles moet nog ingepakt worden. Maar vanaf de tweede helft van de maand zullen machines het heft in de tuin in handen nemen.

We hopen dat u begrip heeft voor dit alles. We beloven dat op 26 maart volgend jaar de tuin er weer tiptop uit zal zien. Wel totaal anders dan de afgelopen jaren het geval was, maar dan valt er ook weer wat te ontdekken voor de kinderen.

Elders op deze pagina is een impressie te zien van hoe het nieuwe paviljoen eruit gaat zien.